Wednesday, 2 January 2013

Kelazatan Hidup ~ Imam Al-Mawardiy

“Ilmu adalah pengganti dari segala kelazatan dan mencukupi dari segala kesenangan. Barang siapa yang menyendiri dengan ilmu maka kesendiriannya itu tidak menjadikan dia sepi. Dan barang siapa yang menghibur diri dengan kitab-kitab maka dia akan mendapat kesenangan. Maka tidak ada teman berbual sebaik ilmu dan tidak ada sifat yang akan menolong pemiliknya seperti sifat al-hilm (sabar dan tidak terburu-buru).”

~Imam Al-Mawardiy~

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...