Tuesday, 7 February 2012

Cara Selawat ke atas Rasulullah

Cara selawat yang terbaik ialah seperti yang diterangkan dalam hadis apabila turunnya ayat 56 surah al-Ahzab, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW: “Wahai Rasul, kami telah mengetahui salam, maka bagaimanakah selawat untukmu? Baginda SAW bersabda: Ucapkanlah “Allahumma salli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, Kama sallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, Kama barakta ‘ala Ibrahim wa ‘Ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid.”

Maksudnya, “ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana Engkau berselawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mulia. Ya Allah, berkatilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad seperti mana Engkau memberkati ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mulia”.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...