Tuesday, 11 October 2011

Mutiara Kata: Ilmu

  • “Kegembiraan kerana ilmu itu akan abadi,
  • kemuliaan kerana ilmu akan lestari (kekal, tetap), dan
  • kebenaran kerana ilmu akan kekal.

sedangkan…

  • kegembiraan kerana harta akan mudah hilang,
  • kemuliaan yang disebabkan harta akan mengarah kepada kehancuran, dan
  • kebenaran kerana harta akan pudar.”

leaf-maple

 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...