Friday, 14 October 2011

~Imam Sufyan At- Tsauri~

Sesungguhnya seorang lelaki itu berharta bila dia zuhud di dunia, dan sesungguhnya dia fakir bila gemar pada dunia.

~Imam Sufyan At- Tsauri~

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...