Wednesday, 7 September 2011

Rasululullah Salallahualaihi Wassalam: Rosaknya Amal Salih

Rasululullah Salallahualaihi Wassalam menukilkan tentang rosaknya amal salih:

“Para malaikat yang membawa amal manusia memuji-muji amal salih itu dan mempersembahkannya kepada Allah lalu Allah berfirman: Kamu semua hanya menuliskan tetapi Aku Maha Mengetahui apa yang dikerjakannya itu bukan untuk-Ku. Musnahkanlah ia kerana ia bukan untuk-Ku.”

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...