Friday, 9 September 2011

~Ibnu Qayyim Al- Jauzi~

“Perjalanan hati dalam menuju kepada Allah adalah seumpama seekor burung yang sedang terbang di mana sifat kasih (mahabbah) adalah kepalanya. Takut dan berharap adalah kepaknya.

Maka tatkala mana terdapat kombinasi yang baik antara kepala dan sayap, kedudukan burung itu adalah stabil dan mantap. Jika terputus kepalanya maka matilah ia dan jika hilang sayapnya, maka burung akan terdedah kepada bahaya pemburu.”

~Ibnu Qayyim Al- Jauzi~

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...