Thursday, 11 August 2011

~Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah~

"Jangan kamu menjadi hamba kepada orang lain kerana Allah menjadikan kamu orang yang merdeka.”

~Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah~ 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...