Tuesday, 3 May 2011

-Imam Al-Mawardiy-

“Ilmu adalah pengganti daripada segala kelazatan dan mencukupi daripada segala kesenangan. Barangsiapa yang menyendiri dengan ilmu maka kesendiriannya itu tidak menjadikan dia sepi. Dan barangsiapa yang menghibur diri dengan kitab-kitab maka dia akan mendapat kesenangan. Maka tidak ada teman berbual sebaik ilmu dan tidak ada sifat yang akan menolong pemiliknya seperti sifat al-hilm (sabar dan tidak terburu-buru).”
-Imam Al-Mawardiy-

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...