Wednesday, 6 October 2010

Prasyarat Kreativiti

Antara prasyarat yang perlu ada bagi membolehkan kreativiti wujud di kalangan pekerja sesebuah organisasi ialah:
♦ Mempunyai daya imiginasi yang tinggi untuk melihat sesuatu secara berlainan
♦ Berfikiran terbuka atau berfikir di luar kotak (think out of the box), analitikal, kritikal dan praktikal
♦ Melihat sesuatu perkara itu sebagai peluang yang boleh mencetuskan idea baru
♦ Mempunyai komitmen yang tinggi, iaitu bersabar terhadap kompleksiti dan isu-isu yang timbul serta tenang dan tabah menghadapi cabaran dengan berusaha menangani masalah dan halangan yang dihadapi
♦ Berupaya mengenal pasti masalah dengan mengemukakan soalan yang menjurus kepada penemuan isu dan jawapan serta jalan penyelesaian
♦ Menggunakan minda yang kreatif untuk menemui perspektif baru
♦ Bersedia menghadapi risiko dan berupaya menerima kega galan serta belajar daripada kegagalan tersebut
♦ Bersedia dikritik dan mengenepikan ego serta mendapatkan nasihat daripada rakan dan mencuba ideanya
♦ Mempunyai motivasi dalaman, iaitu rasa gembira, berpuas hati dan menjadikan kerja sebagai cabaran untuk mencapai kejayaan

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...